Viking Invest

Centurion Residences

Prodaja ekskluzivnih
stanova Umag

scroll

Luksuzni stanovi

Prodaja
ekskluzivnih
stanova

Svaki stan je individualno dizajniran
kako bi se povećao prostor i svjetlost.
Građevina je stambene namjene i
sastoji se od 122 stana, spremišta
i garaže.

TEHNiČKI OPIS

Građevina je stambene namjene
i sastoji se od 122 stana,
spremišta i garaže.


Ima četiri glavna ulaza iz kojih se ulazi u stubišta, te sva vertikalna komunikacija riješena je stepeništem i liftovima.

Katnost građevine je Po (garaža) + P + 3 što je u skladu s urbanističkim uvjetima gradnje.
Podrumska etaža s kolnim pristupom putem ulazne rampe, koja ima pristup sa Ulice Poduzetnika – Via degli Imprednitori, sadržava ukupno 74 garažnih mjesta te 29 spremišta, kao i 3 komunikacijska stubišta i dizala.

Projektom je osigurano i 82 vanjska parkirna mjesta  koja se nalaze na prizemnoj etaži
objekta, te 25 natkrivenih parkirnih mjesta kao i 76 spremišta.

Na svim ostalim etažama, od prvog do trećeg kata, smješteni su stanovi te također 46 spremišnih prostora.

Luksuzni stanovi

Lokacija
projekta

Smještena u samome gradu Umagu, Viking Invest izvodi višestambenu građevinu sa  122 stana na postojećoj građevnoj čestici k.č.2625/3 k.o. Umag, ukupne površine 7.532 m2.

Prilaz čestici je postojeći, potrebno je koristiti jedinstveni kolni i pješački pristup sa zapadne strane i Ulice Poduzetnika – Via degli Imprenditori.

Svi važniji sadržaji za stanovanje smješteni su od projekta 100 do 500 m – dućan, vrtić, škola, dom zadravlja, sportski tereni, kafići, restorani, marina te sam centar grada Umaga. Ujedino, projekt je udaljen od mora 700 m, kao i od prve gradske plaže i šetnice.

Centurion Residences UMAG

Tlocrt stanova

Centurion Residences Umag

U nastavku se nalazi tablični pregled koji sadrži informacije o površini svakog stana.